Fundacja Miejsce Uwagi

TZROR/Kamień

Upamiętnienie Żydów ze Szczebrzeszyna – Ofiar Zagłady

Naszą intencją jest upamiętnienie ponad dwóch tysięcy ofiar Zagłady, żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna i Żydów przywiezionych do miasteczka z różnych stron Europy, którzy pochowani są w czterech nieoznakowanych i niezabezpieczonych masowych grobach znajdujących się na cmentarzu żydowskim.

Przeprowadzimy kwerendy, odnajdziemy relacje świadków, przeanalizujemy zdjęcia lotnicze z czasów wojny, zbadamy teren georadarem.  Masowe groby, we współpracy z Komisją Rabiniczną ds. cmentarzy oraz Fundacją Zapomniane, zostaną wpisane do oficjalnego rejestru, wyznaczone zostaną ich granice, a miejsca zostaną zabezpieczone.  W ich pobliżu ustawimy pomnik upamiętniający wszystkie ofiary z wymienionymi nazwiskami.

Jako działania towarzyszące zorganizujemy:

  1. Społeczne porządki na cmentarzu z mieszkańcami Szczebrzeszyna.
  2. Wyposażymy cmentarz w tablice edukacyjne w polskiej, angielskiej i hebrajskiej wersji językowej.
  3. Wycieczki pamięci dla mieszkańców miasta do obozu zagłady w Bełżcu. 
  4. Wycieczki dla mieszkańców po żydowskim Szczebrzeszynie.
  5. Publikację audiobooka książki „Szebreszin” Philipa Bibela.
  6. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży „Sztuka wspólnego bycia”.
  7. Wykład przybliżający zagadnienie traumy transgeneracyjnej.
  8. Koncert kadiszowy.
  9. Wspólną kolacja dla gości, potomków Żydów szczebrzeskich i mieszkańców Szczebrzeszyna.

Ideą naszych działań jest upamiętnienie żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna oraz pobudzenie lokalnej społeczności do działania, zwrócenie uwagi na spowodowaną Zagładą wyrwę w społecznej tkance miasta.

Finałem projektu będzie uroczystość na cmentarzu wieńcząca prace. Chcemy zorganizować symboliczny pochówek ofiar, dlatego przeprowadzimy go z godnością i w uroczysty sposób z udziałem potomków szczebrzeskich Żydów, rabina, przedstawicieli innych wyznań, lokalnej społeczności i gości, odczytując ponad 2000 ofiar z imienia i nazwiska.

Żywi zamykają oczy zmarłym,

zmarli otwierają oczy żywym,

ulatuje okrzyk przez komin

przemieszany z wyciem wiatru żartobliwym.

Witold Dąbrowski

Współpraca:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Fundacja Zapomniane

Fundacja Ośrodka Karta

Komisja Rabiniczna ds. cmentarzy